Zgłoszenia – informacje!

UWAGA !!! Zgłoszenia dokonujemy wysyłając na adres: collegecamp@wp.pl danych: imię i nazwisko uczestnika, rocznik, dane kontaktowe rodziców/ opiekunów prawnych. Następnie  prosimy o wysłanie drogą mailową skan wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do dnia – 30.05.2017r. Oryginały dokumentów –[…]